egonsoft » Az Oldal » Általános licencszerződés

Az oldalról letölthető saját programjaimra vonatkozó általános feltételek.

Általános licencszerződés

Copyright© Csizmadia Gábor, 2000-2012. Minden jog fenntartva.

A szerződésben szereplő Szoftvertermék jelen csomag tartalmát jelenti annak minden fájljával és egyéb, a csomagon kívüli fájljával, elektronikus, nyomtatott, írásos vagy egyéb összetevőjével együtt.

A Szerző a Szoftvertermék szerzői jogtulajdonosát jelenti.

A Felhasználó azt a személyt jelenti, aki bármilyen céllal vagy célra használni kívánja a Szoftverterméket.

Ha valahol másképp nincs feltüntetve, a Szoftvertermék csomagjában vagy azon kívül levő, a Szoftvertermékhez tartozó összes dokumentáció, szoftver, egyéb fájl, elektronikus, nyomtatott, írásos vagy egyéb összetevő és jelen szerződés szerzői jogtulajdonosa Csizmadia Gábor.

Copyright© Csizmadia Gábor, 2000-2012. Minden jog fenntartva.

A Szoftvertermék tartalmazhat olyan összetevőket, amelyhez kiegészítő, illetve egyedi licencszerződés tartozik, ebben az esetben az azokban meghatározott feltételeket illetve engedélyeket is figyelembe kell venni, és az adott összetevőre vonatkozóan jelen szerződés részének kell tekinteni.

Jelen szerződés részének tekintendők továbbá a Szerző által utólagosan, egyedileg vagy más módon biztosított vagy meghatározott további, a Szoftvertermék használatára vonatkozó engedélyek vagy korlátozások, akkor is ha ezekről a Felhasználó nem szerez tudomást.

A Szerző a Szoftvertermékért semmiféle felelősséget, garanciát nem vállal, így a használatából eredő károkért sem.

A Szerző semmiféle jogot vagy engedélyt nem biztosít a Szoftvertermék használatára vonatkozóan a felhasználási feltételek tudomásul vétele, elfogadása és betartása nélkül.

A Szerző engedélyt biztosít mindenkinek a Szoftvertermék bármilyen célra történő használatára, a kereskedelmi alkalmazásokat is beleértve, valamint a Szoftvertermék módosítására és továbbadására, feltéve, hogy ez a tevékenység a következő feltételeknek megfelel, és a Felhasználó elfogadja a következő, illetve jelen szerződés egyéb részeiben közölt feltételek mindegyikét, és ezek elfogadásának nincs semmiféle jogi vagy egyéb akadálya:

1. Minden továbbadott szöveges fájlban meg kell tartani minden már benne levő szerzői jogi információt, weblap és e-mail címet és ezen feltételek listáját módosítás nélkül.

2. Minden továbbadott bináris fájlban meg kell tartani a fenti szerzői jogi információkat, a már benne levő weblap és e-mail címeket, és azoknak elérhetőnek kell lenni bármely felhasználó számára, így nem takarhatóak el és nem helyezhetők soha meg nem jelenő ablakokba. (pl. Névjegy ablakok)

3. A szoftvertermék eredete nem titkolható el vagy tagadható le, nem állítható, hogy a Szerzőtől eltérő személy írta az eredeti változatot. A módosított változatok dokumentációjában és a szoftverben is fel kell tüntetni az eredeti Szerző nevét, e-mail címét és a weblap címét, ahonnan az eredeti változat letölthető.

4. Csak az eredetivel megegyező tartalmú, nevű, formátumú csomag tekinthető eredeti változatnak, minden más módosított változatnak minősül.

5. A módosított változatokban szöveges vagy bináris formában is egyértelműen jelezni kell, hogy módosított változat, és semmiképpen sem lehet összetéveszthető az eredetivel.

6. A módosított Szoftvertermék használati engedélyét úgy kell meghatározni, hogy biztosítsa jelen engedélyeket a Felhasználó számára, és jelen korlátozásokat a Szerző számára, vagyis tartalmazza e feltételeket.

7. A módosított Szoftvertermék szerzőjének biztosítania kell ugyanazokat a jogokat jelen Szoftvertermék Szerzője részére, amiket jelen szerződés biztosít a Felhasználónak.

8. Ha egy másik termék csak részeit tartalmazza jelen Szoftverterméknek, az is a Szoftvertermék módosított változatának minősül, így ezt a feljebb ismertetett módon jelezni kell, és a többi, jelen Szoftvertermékre vonatkozó feltételnek is meg kell felelnie.

9. A Szoftvertermék nem használható a következő célokra:

a) Jogszabályba ütköző tevékenységre.
b) Emberi életet veszélyeztető vagy kioltó tevékenységre.
c) Embereket megalázó tevékenységre.
d) Emberek vagy állatok kínzására.
e) Katonai, hadászati tevékenységekre, fejlesztésekre.
f) Technikai, tudományos vagy társadalmi fejlődés, fejlesztés hátráltatására, vagy meggátlására.
g) Diszkriminációra, sovinizmusra.
h) A Szerző érdekeit vagy jogait sértő tevékenységre.

10. A Szoftvertermék nem használható jelen szerződés által meg nem engedett felhasználás elősegítésére, pártolására vagy eltitkolására sem.

11. A Szoftvertermék nem adható tovább olyan személynek, aki nagy valószínűséggel jelen feltételekbe ütköző céllal kívánja használni.

12. A Szoftvertermékért nem lehet semmiféle fizetséget vagy ellenszolgáltatást kérni, de a Felhasználó eldöntheti, kinek adja tovább.

13. A Szerző akár előzetes értesítés és indoklás nélkül is megtagadhatja, vagy visszavonhatja bámely Felhasználótól a Szoftvertermék használatának jogát.

14. Ha a Felhasználó bármilyen módon megsérti a Szoftvertermék felhasználására vonatkozó feltételeket, a Szoftvertermék használatának joga azonnal megszűnik.

15. A Felhasználónak a Szoftvertermék korábbi verzióira, kiadásai használatakor is be kell tartani jelen szerződés azon korlátozásait és feltételeit, amelyek az adott verzióhoz vagy kiadáshoz tartozó használati engedély egyes korlátozásainál vagy feltételeinél kevesebbet engednek meg a Felhasználónak, vagy több jogot biztosítanak a Szerzőnek.

16. A Szoftvertermék az ismertetett szabályoknak megfelelően megjelenhet nyilvánosan is, például a weben, CD mellékleten, más szoftvert tartalmazó CD-n, ebben az esetben azonban a Felhasználónak írnia kell egy kérelmet a Szerző e-mail címére.

Ha további engedélyekre van szükséged, vagy szeretnéd a Szoftverterméket itt tiltott vagy nem engedélyezett célra használni, írd meg e-mailben.

Ez a szerződés is felhasználható illetve módosítható a benne közölt feltételek alapján, a Szoftvertermék ekkor a szerződés.

Csizmadia Gábor
info kukac egonsoft pont hu
http://www.egonsoft.hu

Utolsó frissítés: 2021. november 14. (vasárnap) 0:06:48